Registrace do Odpaďáku

Informace

Po uvedení údajů nutných k registraci (přezdívka, heslo, potvrzení hesla slouží pro kontrolu správnosti zadaného hesla - obě hesla se musí shodovat a email) a jejich úspěšném odeslání kliknutím na tlačítko Registrovat bude na uvedený email odeslána potvrzující zpráva o zaregistrování v Odpaďáku. V emailu bude mimo jiné také odkaz díky kterému se po kliknutí na něj provede ověření existence emailové adresy a následně se povolí vstup do Odpaďáku.

Jestliže registrační emailová zpráva nebude doručena do cca jednoho dne nebo nastane následně problém se vstupem do Odpaďáku či máte jakékoliv dotazy, kontaktujte mne prostřednictvím emailu support@odpadak.net.

V ojedinělých případech se stává, že registrační kód uvedený v emailu je chybný a neprovede se tak dokončení registrace. Nekamenujte mne za to prosím a raději se ozvěte na výše uvedený email, vždy se dá všechno nějak vyřešit.

Vím, je tu kolem registrace a pravidel hodně keců, ale raději si vše přečtěte, do budoucna se tak vyvarujete nečekaným situacím. Už několikráte se mi stalo, že jsem byl kontaktován samotným autorem některého příspěvku se žádostí o jeho smazání či doplnění autora.

Zpracování osobních údajů

Registrace je dobrovolná a Vámi poskytnutá emailová adresa je používána pouze pro zaslání registračního kódu k dokončení registrace do Odpaďáku nebo při obnově hesla.

Poskytnutá emailová adresa není a nebude použita pro marketingové účely ani pro tyto účely není a nebude předávána jakékoliv třetí osobě.

Poskytnutá emailová adresa je uchovávána po dobu existence účtu a to z důvodu obnovy zapomenutého hesla. Na žádost zaslanou na adresu support@odpadak.net lze email či celý účet odstranit.

Registrací do Odpaďáku souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů.


Registrační formulář
Pravidla

Pro potřeby pravidel Odpaďáku se termínem uživatel označuje osoba, která se registruje a přihlásí do Odpaďáku. V opačném případě se jedná o návštěvníka.

Registrace do Odpaďáku je dobrovolná. Po zaregistrování a přihlášení je uživateli zpřístupněn kompletní obsah příspěvků, tedy i s erotickou a jinou tématikou nevhodnou pro osoby mladší 18-ti let.

Uživatel zároveň s registrací souhlasí, že ho obsah, po přihlášení zpřístupněný, nebude pohoršovat a ani jiným způsobem nebude narušovat jeho dobré mravy. Taktéž se uživatel zavazuje že obsah, který je chráněn a vázán na přihlášení do Odpaďáku nebude vědomě poskytovat osobám, které nevyhovují pravidlům zde uvedeným.

Dále také stvrzuje, že uživatelova činnost provozovaná v rozporu s dobrými mravy (např. snaha jakkoliv poškodit tento web, server, třetí stranu, prohlížející a další případy) a Zákony ČR bude trestána zablokováním účtu uživatele s možností smazání jeho příspěvků. Další případné kroky budou učiněny dle závažnosti negativní aktivity uživatele.

Jestliže bude uživatel do Odpaďáku přidávat příspěvek, nesmí se jednat o porno či morbidity! Pro tyto příspěvky docela dobře slouží jiné servery!

Provozovatel serveru nenese žádnou zodpovědnost za aktivity uživatelů Odpaďáku.

Registrací a přihlášením uživatel stvrzuje, že je starší 18-ti let, je právně zodpovědný za své činy, souhlasí se stanovenými pravidly Odpaďáku a zavazuje se k jejich dodržování.

Autorská práva

Uživatel, který přidá příspěvek do Odpaďáku prohlašuje že je autorem jím přidávaného příspěvku.

Jestliže uživatel autorem vkládaného příspěvku není a není toto z povahy příspěvku jednoznačné, je uživatel povinnen uvést jeho autora či zdroj tohoto příspěvku.

Pokud uživatel takto neučiní, prohlašuje že má povolení od majitele tohoto příspěvek tento do Odpaďáku vložit.

...by Muchylin